Author: admin

0

Powershell – Get-DistributionGroup with all email addressess

$File = “C:\ita\groupslog.txt” Get-DistributionGroup | select name , alias ,displayname,EmailAddresses | foreach { “Name: “+$_.name “Alias: “+$_.alias “Displayname“ +$_.displayname $_.EmailAddresses | foreach { if($_.SmtpAddress){ “SmtpAddress: “+$_.SmtpAddress } } } | out-File $File

0

Mailhotel med 99.94% oppetid

Selvom noget er gratis, kan det stadigt godt være stabilt. Posthuset.nu som driver gratis mailhotel, har de sidste 30 dage haft 99.94% oppetid. Målling er foretaget fra en ADSL forbindelse. Målingen er foretaget ved...

0

SPF Record lookup

www.iptools.dk har fået en ny funktion, som kan slå et SPF record op for et domæne og du vil herefter kunne se hvilket host der er tilladt der må sende ud for domænet.

0

Test Exchange remote connectivity

Microsoft have launch a new webpage to test Exchange remote connectivity. It can test: ActiveSync Activesync autodiscover Outlook autodiscover Microsoft Exchange Web Services Connectivity Tests Outlook Anywhere (RPC over HTTP) Inbound SMTP E-Mail Outbound...