Microsoft C5 åbner og lukker med det samme igen

Hvis du har problemer med at C5 2010 bare lukker med det samme nå du åbner det, så skyldtes det sikkert at der i ini filen er en linie med -usupervisor

Slet denne linie

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *