Kenneth Qvistgaard Dalbjerg, IT Konsulent i århus
Citrix Certified

Apache and multiple SSL virtual host on same IP address

Tuesday, July 8th, 2008 Posted in Computer, Linux, Windows | 2 Comments »

In standard way, apache only supports one SSL virtual host per IP address, if you want to use different SSL Certificates file. But with mod-gnutls it is possible to have multiple Virtual host with different SSL Certificates file. Install mod-gnutls in ...

Importere StartSSL certifikat ind i Internet Explorer

Monday, July 7th, 2008 Posted in Computer | No Comments »

Gå ind på adressen https://startssl.com/certs/ca.cer og vælg ”Forsæt til dette websted (Anbefales ikke)”. (Bemærk det er den røde kryds). Vælg herefter åben. Herefter kommer dette billede frem. Tryk på Installer certifikat... Tryk på næste > Tryk Næste > Tryk på Udfør Tryk på Ja Tryk ...

Apache and Certificate

Thursday, January 3rd, 2008 Posted in Computer, Linux, Windows | No Comments »

If you want a sign certificat to use with apache, you need to do this: openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 openssl req -new -key server.key -out server.csr openssl rsa -in server.key -out server.key.insecure mv server.key server.key.secure mv server.key.insecure server.key Mail the server.csr file to certificat ...

Self-Signed IIS SSL Certificates using OpenSSL

Wednesday, December 6th, 2006 Posted in Computer | No Comments »

Læs mere her omkring: Self-Signed IIS SSL Certificates using OpenSSL Self-Signed IIS SSL Certificates using OpenSSL Self-Signed IIS SSL Certificates using OpenSSL This tutorial assumes that you have a Linux box with OpenSSL installed,and that you want to create a self-signed certificate for ...

Qmail: Vpopmail & SSL

Thursday, August 25th, 2005 Posted in Linux | No Comments »

Mini howto's about putting ssl on Vpopmail. My Qmail is running after this guide: http://www.pipeline.com.au/staff/mbowe/isp/webmail-server.htm apt-get install stunnel4 mkdir -p /var/log/qmail/pop3d-ssl/ chown -R qmaill.nofiles /var/log/qmail/pop3d-ssl/ mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-pop3d-ssl mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-pop3d-ssl/log /var/qmail/supervise/qmail-pop3-ssl/run #!/bin/sh exec /usr/local/bin/softlimit -m 4000000 /usr/local/bin/tcpserver -H -R -v -l annsofie.dumdidum.dk -c100 0 995 /usr/sbin/stunnel4 /var/qmail/control/pop3s.conf 2>&1 /var/qmail/supervise/qmail-pop3d-ssl/log/run #!/bin/sh # Keep 30 logs ...