Importere StartSSL certifikat ind i Internet Explorer

Gå ind på adressen https://startssl.com/certs/ca.cer og vælg ”Forsæt til dette websted (Anbefales ikke)”. (Bemærk det er den røde kryds). Vælg herefter åben. Herefter kommer dette billede frem.

Tryk på Installer certifikat…

Tryk på næste >

Tryk Næste >

Tryk på Udfør

Tryk på Ja

Tryk på OK.

Tryk op OK.

Luk nu din Internet Explorer ned, og start den op igen, nu skulle du gerne slippe for den advarelse med at vores hjemmeside ikke er godkendt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *