Webprogrammoer ved It-afdelingen

Her har jeg blandt andet udviklet systemet WSMS, som der dog er lavet en del ændringer på siden.
Kursuslex.dk, som der dog er lavet en del ændringer på siden.
Av-håndbogen, som der dog er lavet en del ændringer på siden.
Og mange andre små og store systemer.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter