Category: Linux

0

Debian and build a package from source

I want to build pure-ftpd from source becurs my debian server dosent support capabilities. So first i download the package: host:/usr/local/src/# cd /usr/local/src host:/usr/local/src/# apt-get -b source packagename Then i change the debian/rules files...

0

Apache and Certificate

If you want a sign certificat to use with apache, you need to do this: openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 openssl req -new -key server.key -out server.csr openssl rsa -in server.key -out server.key.insecure...

28

CA BrightStor 11.5 under linux (Arcserve R11.5)

I have tonight install CA Brightstor 11.5, on my Linux servers. I am running Debian so it’s pretty easy; we just need these two files: /cdrom/cmagent/babcmagt.deb /cdrom/babagent/babagtux.deb So it’s just: dpkg –i /cdrom/cmagent/babcmagt.deb dpkg...

0

Linux RAID og nye diske

Nå man vil komme en ny disk i sit raid og ens bootloader er grub, skal man huske efter man har tilføjet disken til raidet, at tilføje den nye disk til grup. (Installere grub på den), ellers kan man ikke boote sit system, hvis man står med en defekt disk …

0

Installation of tinydns and axfrdns. djbdns

This is a small howto in installation of djbdns, with tinydns and axfrdns services.
First install daemontools

mkdir -p
/package
chmod 1755
/package
cd /package
wget http://cr.yp.to/daemontools/daemontools-0.76.tar.gz
gunzip daem…

0

Debian: Installing the same packages on another machine

1) dpkg –get-selections > list.txt **do this on source system
**move “list.txt” to target system**
2) dpkg –set-selections < list.txt **do this on target system 3) dselect install ...

0

Debian Unstabe NO_PUBKEY

When you run apt-get in Debian Unstable, you can get a error like this:

W: GPG error: ftp://ftp.se.debian.org unstable Release: The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 010908312D230C5F
W…

0

Mini howto to install PHP5 on Debian from source

Mini howto to install PHP5 on Debian from source
Installation of PHP5, on Debian Sarge 3.1

apt-get install \
libxml2 \
libc-client-dev \
libgmp3-dev \
libgmp3-doc \
libmpfr-dev \
libpng2-dev \
libpng2 \
libjpeg62-…

0

Qmail: Vpopmail & SSL

Mini howto’s about putting ssl on Vpopmail.
My Qmail is running after this guide:
http://www.pipeline.com.au/staff/mbowe/isp/webmail-server.htm

apt-get install stunnel4
mkdir -p /var/log/qmail/pop3d-ssl/
chown -R qmaill.nofiles /var/log…

0

IBM T42 & Ubuntu

Jeg har fået en ny laptop, IBM T42. Jeg har nu installeret Ubuntu, på den og det se ud som den har fundet alt mit hardware. Jeg er imponeret over hvor godt denne distrubition kører. Den er virkeligt et klik værd, også selvom du ikke har prøvet Linux før….